Menü

Ingatlan adó

Haszonélvezet!

Mi is az a haszonélvezeti jog?

 


 

A Polgári törvénykönyv így határozza meg a haszonélvezeti jog fogalmát:


 

157. § (1) Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más 
személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és 
hasznait szedheti.


 

Ez hétköznapi nyelven annyit jelent, hogy akié a haszonélvezeti jog, 
az az ingatlant hasonlóan használhatja, mintha a sajátja lenne, még 
akkor is, ha az nem az ő tulajdona. A hasznait szedheti annyit jelent, 
hogy például az ingatlan bérbeadásából származó bevételt (haszon) 
felhasználhatja (élvezet).


 

Mikor alkalmazzuk a haszonélvezeti jogot?


 

Leggyakrabban szülők részére biztosítják akkor, ha az ingatlant a 
gyermek nevére írják. (pl: adásvétel, ajándékozás) A haszonélvezeti jog 
bejegyzése ingatlan átírás esetén biztosíthatja a szülőket arról, hogy 
életük végéig fedél lesz a fejük felett. A haszonélvezeti jog azt 
feltételezi, hogy az ingatlant kizárólag a haszonélvezeti jog birtokosa 
használhatja függetlenül attól, hogy ki az ingatlan tulajdonosa.


 

Haszonélvezeti jog fajtái:


 

Határozott időre szóló haszonélvezet


 

A határozott időre szóló haszonélvezet konkrét dátumot jelöl meg a haszonélvezet gyakorlásának végeként. Az időpont elérésével a haszonélvezeti jog megszűnik.


 

Határozatlan időre szóló haszonélvezet


 

A határozott időre szóló haszonélvezet nem konkrét dátumot jelöl meg a
haszonélvezet gyakorlásának végeként, hanem például egy eseményt 
határoznak meg. Leggyakrabban “holtig tartó” haszonélvezet az leterjedt,
de létezik “házasságig”, “özvegységig” tartó haszonélvezeti jog is.


 

A haszonélvező kötelességei:


 

A haszonélvező minden előre tervezhető költséget visel az ingatlannal
kapcsolatban: közüzemi számlák költségein túlmenően, a karbantartási 
feladatokat is saját költségére kell ellátni. (festés, mázolás) Az 
ingatlanban keletkezett károkat (tűz-, víz-, üvegkárt is abban az 
esetben, ha a kár a haszonélvező hibájából keletkezett!) is köteles 
megtéríteni. A haszonélvezőnek – ésszerű keretek között – lehetőséget 
kell biztosítania az ingatlan tulajdonos részére, hogy az ingatlan 
állapotának ellenőrzése céljából bejuthasson az ingatlanba. Érdemes 
tudni, hogy a haszonélvezőnek a normál használat során keletkezett 
értékcsökkenést (avulást) nem kell megfizetnie a tulajdonos részére.


 

A tulajdonos kötelessége:


 

A tulajdonosnak saját költségen kell helyreállítania mindazokat a rongálódásokat, amik nem a
haszonélvezőnek felróható okok miatt keletkeznek. (viharkár, 
földrengés, betörés stb.) A tulajdonos költségét terhelik azok a 
kiadások, amik a haszonélvezet megszűnésével a tulajdonosra szállnak át:
víz, csatorna, gáz, villany bekötése. Szintén a tulajdonosnak kell 
állnia a kötelező hatósági ellenőrzések költségeit: ilyen például a 
kéményseprés, a gáz hatósági felülvizsgálatának költségei. Érdemes 
tudni, hogy a tulajdonos, csak akkor használhatja az ingatlant saját 
céljaira, ha ahhoz a haszonélvező kifejezetten hozzájárul. (A 
haszonélvező szélső esetben akár ki is tilthatja a tulajdonost a saját 
lakásából.)


 

Lehetőségek a haszonélvezet gyakorlásánál


 

A haszonélvezetre jogosult az ingatlant akár harmadik fél részére is 
bérbe adhatja. A teljes bérleti díj a haszonélvezőt illeti meg. Viszont,
ha a tulajdonos bejelenti, hogy ő maga szeretné az ingatlant 
“visszabérelni”, akkor a haszonélvező – mérlegelés nélkül – köteles a 
tulajdonosnak bérbeadni az ingatlant.


 

Az özvegyi haszonélvezeti jog


 

Ha az elhunyt nem az özvegyre hagyja az ingatlant, akkor az özvegyet 
automatikusan özvegyi haszonélvezeti jog illeti meg. Az özvegyi 
haszonélvezeti jog holtig, vagy az özvegy újbóli házasságáig illeti meg 
az özvegyet. Az özvegy élettársi kapcsolata nem szünteti meg az özvegyi 
haszonélvezeti jogot.
Az özvegyi haszonélvezeti jog abban az esetben nem korlátozható, nem változtatható meg,
ha az örökhagyó pontosan leírja, hogy mely vagyontárgyak haszonélvezeti
jogát hagyja az özvegyre és melyekre nem. A leszármazott örökösök 
kérhetik a haszonélvezeti jog korlátozását, ha annak mértéke túlzott. A 
korlátozásnál figyelembe kell venni, hogy a megmaradt haszonélvezetnek 
biztosítania kell az özvegyi életvitelt és nem avatkozhat bele annak a 
tulajdonrésznek a haszonélvezetébe, amiért az övzegy életében 
megdolgozott, vagy örökölt. A korlátozás bírói úton kérhető, de az 
özvegynek is megvan a joga, hogy ezen korlátozásokat csökkentését, vagy 
teljes megszüntetését kérje.


 

Különleges feltételek a haszonélvezeti joggal kapcsolatban:


 

A haszonélvezeti jog nem adható el, nem ruházható át, de az özvegyi haszonélvezeti jog megváltható.


 

Forrás: http://ingatlanatiras.hu/

Ingatlan hírek és információk ELSŐ KÉZBŐL

Iratkozzon fel hírlevelünkre még ma, és mi havonta egyszer elküldjük Önnek a legfontosabb piaci változásokat, ingatlan trendeket és vásárlási tanácsokat, tippeket!

INGATLAN FIGYELŐ   INGATLAN JOGI SEGÍTSÉG