Starting Ingatlan - Eladó lakás Budapest, eladó ingatlan Budapest

STARTING-Immo Kft. 06-20-989-0690 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9

Ajándékozás illetéke


Az ajándékozás illetéke 2012-ben

Az illeték megállapításánál az ajándékozottat négy csoportra kell osztani.

Ezek alapján így kell számolni az illetéket

Rokonsági fok

Illeték egyéb ingatlan esetén

Illeték lakás esetén

Egyenes ági rokonság

(örökbefogadással is)

 

illetékmentes

 

illetékmentes

   Ajándékozó házastársa 

Ajándékozó mostoha és nevelt gyermeke

Mostoha és nevelőszülő

18 millió forintig 11 %

 

35 millió forintig 18 %

35 millió felett 21 %

18 millió forintig 5 %

 

35 millió forintig 8 %

35 millió felett 12 %

Testvér

18 millió forintig 15 %

35 millió forintig 21 %

35 millió felett 30 %

18 millió forintig 8 %

35 millió forintig 10 %

35 millió felett 16 %

Minden más ajándékozott

18 millió forintig 21 %

35 millió forintig 30 %

35 millió felett 40 %

18 millió forintig 10 %

35 millió forintig 21 %

35 millió felett 30 %

 

A számítást sávosan kell végezni, mint az SZJA-nál!

Résztulajdon illetéke

Ha egy lakóingatlannak, csak résztulajdonát szerzi meg vásárlással a vevő, akkor az illeték mértéke arányos a megszerzett ingatlannal.

A. Számítási mód (például egy 14 mFt-os ingatlannál)

Kiszámoljuk, hogy az egész ingatlannak mennyi lenne az átírási illetéke:
4 mFt-ig 2 %, vagyis 80 eFt,
a 4 mFt feletti résznek pedig 4 %-a, vagyis 10 mFt-ra 400 eFt.
Összesen tehát 480 eFt.
Ha valaki ebben az ingatlanban szerez 50 %-os tulajdonrészt, akkor az összes illeték 50 %-át kell megfizetni, vagyis 240 eFt-ot.

B. számítási mód (szintén a 14 mFt-os példával)

A 2 %-os adósávot arányosítjuk. Vagyis 50 %-os tulajdonszerzés esetén a 2%-os adóalap 4mFt-nak az 50 %-a, vagyis 2 mFt. Ennek illetéke 40 eFt. Az efeletti részre viszont 4 %-ot kell fizetni. A 14 mFt-os ingatlannak 50 %-át szerzi meg, vagyis 7 mFt-ot. 2 mFt feletti rész 5 mFt. Ennek illetéke 4 %, vagyis 200 eFt. A két illeték összege itt is 240 eFt.


Haszonélvezet illetéke

A haszonélvezeti jog értékének kiszámítása az illeték kiszámításához:

A haszonélvezet egy vagyoni értékű jog. Értéke egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részével.
Például:
Egy hasonló, de terheletlen ingatlan piaci értéke 20 millió forint, akkor ennek egyévi értéke 1 millió forint. Határozott idejű haszonélvezeti jog kikötése esetén annyival kell szorozni ezt az értéket, ahány évre szól a kikötés. Öt éves szerződés esetén tehát 5 millió forint az illetékszámítás alapja.

Az illeték alapja nem lehet nagyobb, mint

Az életkorAz illeték maximuma
(az egy éves érték többszöröse)
fiatalabb 25-évnél10-szeres
25 - 50 8-szoros
51-656-szoros
idősebb 65 évnél4-szeres

Amennyiben a haszonélvezeti jog több személyt illet, akkor illeték alapjául mindig az idősebb személyt kell alapul venni.

A határozatlan idejű haszonélvezeti jog

... szerzése esetén az illeték kiszámításának alapjául hasonló táblázat használható

Az életkorAz illeték alapja
(az egy éves érték többszöröse)
fiatalabb 25-évnél10-szeres
25 - 50 8-szoros
51-656-szoros
idősebb 65 évnél4-szeres


Forrás: http://ingatlanatiras.hu/

 

Vissza